nguyen-giang-nam

Thầy Nguyễn Giang Nam

GIÁO VIÊN NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH
  • Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội
  • Đào tạo viên VTOS (Kỹ năng nghề du lịch Việt Nam)
  • Đã từng làm việc tại:
  • Hướng dẫn viên – Du lịch Tracodi (2000 – 2004)
  • Nhân viên Điều hành và Kinh doanh – Viễn Đông Travel (2004 – 2007)
  • Trưởng phòng Kinh doanh khách lẻ – Công ty TNHH MTV DVLH Saigotnourist (2007 – 2018)

Other Members