Thầy Nguyễn Hữu Hoàng – Giáo viên Bánh âu – Trường STHC

Thầy Nguyễn Hữu Hoàng

Giáo viên Bánh âu
  • Chuyên ngành Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng.
  • Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bánh.
  • Giải II Giáo viên dạy giỏi cấp TP năm 2015.

Other Members