Thầy Nguyễn Khoa – Giáo viên chuyên ngành Lễ Tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Nguyễn Khoa

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
  • Tốt nghiệp loại Giỏi – Chuyên ngành Quản trị Lưu trú và Quản trị Lễ tân Khách sạn – Trường Du lịch & Khách sạn Saigontourist (2014).
  • Bằng Kỹ sư loại Giỏi Chuyên ngành Công nghệ Thông tin – Trường Cao đẳng APTECH – India.
  • Nhân viên chăm sóc khách hàng VIP khách sạn New World Saigon.
  • Đại sứ Thương hiệu Khách sạn New World Saigon trong năm 2017.
  • Đào tạo viên chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp và Chăm sóc Khách hàng.
  • Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo chuyên môn: 4 năm.

Other Members