Thầy Nguyễn Minh Thạnh – Trưởng Bộ môn Tiếp tân

Thầy Nguyễn Minh Thạnh

Trưởng Bộ môn Tiếp tân
 • Cử nhân Anh văn – Đại học Sư Phạm TP.HCM (1987)
 • Phó Quản đốc Khách sạn Rex (1991-2003)
 • Chứng nhận Quản trị lưu trú – Học viện Raffles, Singapore (2006)
 • Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE)
 • Chuyên gia Thẩm định chuyên ngành Lễ tân Khách sạn tại Trung tâm Thẩm định Dự án EU
 • Thẩm định viên nghiệp vụ Lễ tân tại các khách sạn: Intercontinental Saigon (2013-2016), Windsor Plaza (2016-2017), Central Palace (2018)
 • Chuyên viên đào tạo chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp và Chăm sóc Khách hàng
 • Cộng tác viên đào tạo tại SMEI-VIETNAM (Sales & Marketing Executive International – Vietnam) từ 2015
 • Giải nhì Hội thi Lễ tân Giỏi toàn quốc (2000)
 • Giám khảo Hội thi Lễ tân Giỏi Thành phố và Toàn quốc (2010 – 2013 – 2016)
 • Kinh nghiệm trong lãnh vực đào tạo và khách sạn: 28 năm

Other Members