Thầy Nguyễn Văn Nhựt – Giáo viên Marketing Du lịch – Trường Saigontourist

Thầy Nguyễn Văn Nhựt

Giáo viên Marketing du lịch
  • Thạc sĩ QTKD
  • Cử nhân QTKD Du lịch & Khách sạn.
  • Chứng chỉ “Marketing Strategy Course” do Fulbright Economic Teaching Program cấp 2001.
  • Chứng chỉ “Formation en gestion et marketing touristique” Bỉ 2006.
  • Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề 2011(Trường cao đẳng nghề TP.HCM)
  • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm 2017 (Đại học Sài Gòn)

Kinh nghiệm:

  • 20 năm công tác tại đơn vị cơ sở thuộc hệ thống Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn; nguyên giám đốc khu du lịch Tân Cảng & Nguyên trưởng phòng kế hoạch – kinh doanh – tiếp thị Làng Du lịch Bình Quới.
  • 15 năm tham gia giảng dạy.

Triết lý giảng dạy:

“Education is not about filling buckets, it is about lighting fires.” YEATS

(Giáo dục không phải là việc rót đầy những xô nước, mà là việc thắp lên những ngọn lửa.)

Other Members