Thầy Trần Tuấn Anh – Giáo viên tiếng anh

Thầy Trần Tuấn Anh

Giáo viên tiếng anh

– Cử nhân – Ngữ Văn Anh (Hệ VHVL – ĐHKHXHNV)

– Trợ giảng TT Georgetown Campus

– GV Anh văn trường tiểu học Vĩnh Lộc A

– GV Anh văn trường THCS Phạm Ngọc Thạch

– GV Anh văn TT Anh ngữ Kim Đô

Sự khôn ngoan của một người mang lại sự kiên nhẫn và chỉ cần mĩm cười sẽ làm cho bạn mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Other Members