Thầy Trương Minh Hiền- Giáo viên Bộ môn Hướng dẫn - Trường STHC
Trương Minh Hiền – Giáo viên Bộ môn Hướng dẫn – Trường STHC

Thầy Trương Minh Hiền

Giáo viên bộ môn Hướng dẫn
  • Cử nhân Ngữ văn Anh ( Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn)
  • Trung cấp Hướng dẫn viên Du Lịch ( trường Nghiệp vụ Du lịch và Doanh thương Việt Giao)
  • Thẻ Hướng dẫn viên Du lịch quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổng cục Du lịch cấp)
  • Kinh nghiệm: Chuyên tour trong, ngoài nước : 8 năm
Thầy Trương Minh Hiền
Đánh giá

Other Members