Thầy Võ Thành Luân - Giáo viên Tiếng Anh - Trường STHC
Thầy Võ Thành Luân – Giáo viên Tiếng Anh – Trường STHC

Thầy Võ Thành Luân

Giáo viên tiếng Anh
  • Học viên Cao học chương trình Thạc sĩ Kinh tế Phát triển chương trình liên kết Việt Nam – Hà Lan Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.
  • Học viên Cao học chương trình Thạc sĩ TESOL Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Tp.HCM.
  • Tốt nghiệp cử nhân tiếng Anh chuyên ngành Biên phiên dịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn- Đại học Quốc gia Tp.HCM.
  • Tốt nghiệp cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
  • Chứng chỉ Sư phạm Quốc tế- CHE được cấp bởi American Hotel & Lodging Educational Institute (AHLEI)

Châm ngôn sống:

“We must govern the clock, not be governed by it”.

“You cannot help everyone, but you can help someone.”

Thầy Võ Thành Luân
Đánh giá

Other Members