Thầy Vũ Thành Thái – Giáo viên chuyên ngành Lễ tân Khách sạn – Trường STHC

Thầy Vũ Thành Thái

Giáo viên chuyên ngành Lễ tân khách sạn
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế (2008).
 • Cử nhân Anh Văn – Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (2012).
 • Tốt nghiệp loại Giỏi – Chuyên ngành Quản trị  lưu trú – Trường Du lịch & Khách sạn Saigon Tourist (2004).
 • Chứng nhận loại Giỏi – Nghiệp vụ Lễ tân – Hội đồng cấp chứng chỉ Du lịch Việt Nam VTCB (2005).
 • Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố và Toàn quốc (2015).
 • Chứng nhận Giảng viên Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa kỳ (Certified Hospitality Educator – CHE).
 • Chứng nhận Nghiệp vụ sư phạm cao cấp – Trường ITC, Singapore (2016).
 • Chuyên gia Thẩm định Chuyên ngành Lễ tân Khách sạn tại Trung tâm Thẩm định Dự án EU (Chứng chỉ VTOS và theo tiêu chuẩn ASEAN).
 • Thẩm định viên nghiệp vụ Lễ tân tại khách sạn Intercontinental Saigon (2013).
 • Giảng viên đào tạo Chuyên đề Kỹ năng Giao tiếp và Chăm sóc khách hàng.
 • Kinh nghiệm chuyên môn: 16 năm.

Other Members