Trương Đình Tú – Cựu học viên ngành Khách sạn – Trường STHC

Trương Đình Tú

Cựu học viên ngành Khách sạn

Giải nhì – Thí sinh được yêu thích nhất Hội thi Nghiệp vụ Buồng/ Phòng TP. HCM năm 2017

Other Members