Trương Thanh Tín – Cựu học viên ngành Bếp – Trường STHC

Trương Thanh Tín

Cựu học viên ngành bếp

Giải nhất Kỳ thi tay nghề TP. HCM do Sở Lao động Thương binh & Xã hội tổ chức.

Giải Khuyến khích Kỳ thi tay nghề trẻ Quốc gia lần thứ X tại Hà Nội tháng 5/2018 nghề Nấu ăn.

Other Members