Võ Thị Bích Chiêu – Cựu học viên ngành Nhà hàng – Trường STHC

Võ Thị Bích Chiêu

Cựu học viên ngành Nhà hàng

Học bổng toàn phần 1 năm tại trường Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck (LTHAH) – Luxembourg.

Giải Nhất Kỳ thi tay nghề  TP. HCM nghề Dịch vụ Nhà hàng năm 2012.

Other Members