Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục

 

Sứ mệnh

Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist là cơ sở đào tạo, cung cấp cho người học những hành trang tốt nhất trên con đường phát triển sự nghiệp trong ngành Du lịch và Khách sạn.

 

Tầm nhìn

Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những cơ sở đào tạo ngành nghề Du lịch và Khách sạn hàng đầu tại Việt Nam với khả năng đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học. Đáp ứng đủ số lượng và chất lượng cho nhu cầu đa dạng của nhà tuyển dụng, tạo cơ hội cho sinh viên tìm được việc làm tốt nhất trong lĩnh vực Du lịch và Khách sạn trong nước và trên thế giới..

 

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo – Tận tâm – Hội nhập – Chuyên nghiệp

 

Triết lý giáo dục:

Với phương châm người học luôn chủ động trong quá trình học tập, lấy người học là trung tâm; người học với tư duy sáng tạo, luôn phải thích ứng với sự thay đổi của xã hội trên nền tảng kiến thức và kỹ năng được đào tạo, được rèn luyện và phát triển mức tự chủ và trách nhiệm để hòa nhập nhanh với cộng đồng. Do đó, triết lý giáo dục của Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist là  “Học tập đáp ứng theo nhu cầu của Xã hội”.

Media/1_STHCHOME/FolderFunc/202211/Images/truong-saigontourist-1-20221119084517-e.jpg