Nguyễn Thị Bích Chi - Cựu học viên ngành Hướng dẫn du lịch