2 thoughts on “Thông báo chiêu sinh lớp Kỹ thuật viên ngành SPA

  1. Trường cho em hỏi
    Em tốt nghiệp trung học cơ sở thì có thể học được những nghành nào ?
    Thời gian và học phí là bao nhiêu ?
    Mong được phản hồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.