wrapper

Lớp Quản lý nhà hàng - Hệ 2 năm
Chuyên ngành đào tạo: Quản lý nhà hàng - Hệ đạo tạo: Trung cấp chính quy - Thời gian đào tạo: 2 năm  Mục tiêu đào tạo: + Những hiểu biết, kiến thức của người học sau
Lớp Quản lý khách sạn - Hệ 2 năm
Chuyên ngành: Quản lý khách sạn - Hệ đào tạo: Trung cấp chính quy - Thời gian đào tạo: 2 năm  Mục tiêu đào tạo: + Những hiểu biết, kiến thức của người học sau khi hoàn
Lớp Hướng dẫn du lịch - Hệ 2 năm
Chuyên ngành đào tạo: Hướng dẫn du lịch - Hệ trung cấp chính quy - Thời gian đào tạo: 2 năm Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ du lịch có khả năng phục vụ trong các
Lớp Kỹ thuật chế biến món ăn - Chuyên Á
Chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến món ăn - Hệ Trung cấp chính quy - Thời gian đào tạo: 2 năm  Giới thiệu chương trình: • Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về

dangkyhoc

nophsts

  • Thắc mắc cần hỏi
  • Câu hỏi thường gặp
Họ và tên (*)
Vui lòng nhập họ tên
Số điện thoại: (*)
Vui lòng nhập số điện thoai. Điện thoại chỉ nhập kiểu số
Email: (*)
Vui lòng nhập địa chỉ email
Nội dung liên hệ:
Invalid Input
  

[accordion]
[acc_item title="ITEM_TITLE"]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]
[acc_item title="ITEM_TITLE"]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]
[acc_item title="ITEM_TITLE"]ADD_CONTENT_HERE[/acc_item]
[/accordion]

TIN TỨC & SỰ KIỆN

  • Prev
  • Đối tác trong nước
  • Đối tác nước ngoài