Thời khóa biểu tuần thứ 28 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 03  tháng 08 năm 2015 đến ngày 09 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 8 năm 2015

Học viên còn nợ các môn học lại theo dõi lịch học bên dưới và Đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Thắc mắc liên hệ Phòng đào tạo.

Thời khóa biểu tuần thứ 27 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27  tháng 07 năm 2015 đến ngày 01 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 26 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20  tháng 07 năm 2015 đến ngày 25 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 25 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13  tháng 07 năm 2015 đến ngày 19 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 24 năm 2015 (Từ 06/07 đến 12/07)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06  tháng 07 năm 2015 đến ngày 12 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 23 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29  tháng 06 năm 2015 đến ngày 05 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 22 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22 tháng 06 năm 2015 đến ngày 28  tháng 06 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 21 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 06 năm 2015 đến ngày 21  tháng 06 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 20 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 08 tháng 06 năm 2015 đến ngày 14  tháng 06 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 6 năm 2015

Lịch học lại các môn mở trong tháng 06 năm 2015.  Xem bằng điện thoại:  

Lịch ôn tập thi nâng bậc các lớp nghiệp vụ năm 2015