Thời khóa biểu tuần thứ 33 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 07  tháng 09 năm 2015 đến ngày 13 tháng 09 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 32 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 31  tháng 08 năm 2015 đến ngày 05 tháng 09 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 31 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24  tháng 08 năm 2015 đến ngày 30 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 30 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17  tháng 08 năm 2015 đến ngày 23 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 29 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10  tháng 08 năm 2015 đến ngày 16 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 28 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 03  tháng 08 năm 2015 đến ngày 09 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các lớp mở trong tháng 8 năm 2015

Học viên còn nợ các môn học lại theo dõi lịch học bên dưới và Đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Thắc mắc liên hệ Phòng đào tạo.

Thời khóa biểu tuần thứ 27 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27  tháng 07 năm 2015 đến ngày 01 tháng 08 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 26 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20  tháng 07 năm 2015 đến ngày 25 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 25 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13  tháng 07 năm 2015 đến ngày 19 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 24 năm 2015 (Từ 06/07 đến 12/07)

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06  tháng 07 năm 2015 đến ngày 12 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 23 năm 2015

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 29  tháng 06 năm 2015 đến ngày 05 tháng 07 năm 2015. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết