Thời khóa biểu tuần thứ 45 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến ngày 28 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 44 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 đến ngày 21 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 43 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 08 tháng 12 năm 2014 đến ngày 14 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 42 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 07 tháng 12 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các môn mở trong tháng 11 và 12 năm 2014

Lịch học lại các môn mở trong tháng 11 năm 2014.  Học viên đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học tại Phòng đào tạo. Xem bằng…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần 41 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 24 tháng 11 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 40 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17 tháng 11 năm 2014 đến ngày 23 tháng 11 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 39 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 10 tháng 11 năm 2014 đến ngày 15 tháng 11 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Lịch học lại các môn mở trong tháng 11 năm 2014

Lịch học lại các môn mở trong tháng 11 năm 2014.  Học viên đăng ký học lại tại Văn phòng trường. Nhận lịch học tại Phòng đào tạo. Xem bằng…
Xem chi tiết

Thời khóa biểu tuần thứ 38 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 03 tháng 11 năm 2014 đến ngày 08 tháng 11 năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết

Thông báo kế hoạch học tập cho lớp Nghiệp vụ tiếp tân 1 năm (HR1004)

Kế hoạch học tập Lớp Nghiệp vụ tiếp tân 1 năm (HR1004).  Xem bằng điện thoại: 

Thời khóa biểu tuần thứ 37 năm 2014

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 27  tháng 10 năm 2014 đến ngày 02  tháng 11  năm 2014. Trường hợp duyệt web bằng điện thoại -> Xem dưới định…
Xem chi tiết